Име на фирма:
Порше София Запад
Седалище на фирма:
бул. Европа №447
BG-1331 София
Правна форма:
Телефон:
+359 2 81 28 400
Факс:
+359 2 81 28 413
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
Банкова връзка:
Банков код:
Номер на сметка:
IBAN: